Obrad Nenezić, 2019.

 

Bio sam prazan kao svemir I kao nemir pun

U ono srednje doba kad te se ne tiče ni svoj

A kamoli neki tamo tuđi život

I u kolotečini i skrami

Dani su prolazili Prenatrpani

I bolno tačni kao teretni vagoni

Nekud na kraj svijeta

Onda kad živiš od fejk vijesti i osjećanja

I žališ neprestano što nije odsječena grana

na kojoj sjediš

I kad svaka vrana grakće

kako se gavranu hoće u njima i sebi…

U ovom moru samoće bio sam prvi

i posljednji glasnik

Bio sam srećan što smo nijemi i gluvi

Na sve osim na dodir

Živ si Živa sam

Čini mi se da je rekla Ili nije

Svakako je tišina potekla kao rijeka

našim nervima i počelima

Zvala se Ništa Ili Sve

Davno je bilo ili skoro Ne pamtim

Možda i nije bila

I nije se zvala I nije postojala

Đavo bi ga znao Kao što sve zna…

Ali ne pamti ni on Kao ni ja..

 

…Da je imala bademaste oči

Ili je bila slijepa

Stvarno ne pamtimo ni ja ni Ona

Jer uporno nije htjela da je volim

Ili nije htjela da slaže

Zato jer je bila nijema Sigurno

I nije smjela Da kaže da me voli

Jer ako je vidjela

Što me ne bi voljela pa neka je nijema

A možda je čula da nijesam neki za voljeti

Pa bolje je ne vidjeti I ne čuti

Bolje je ne umjeti Nego ne znati

Ili oboje… Ko bi ga znao Osim ona i đavo

Jer ne zna ni on sve Kao što rekoh

Jer da zna Bar bi me obuzeo

I kroz njega bih vidio

Onaj posljednji pakao…

Kako se ne voli

 

Mada… kleli su mi se da je gluva

Ali nijesam čuo

A i da sam čuo kako bih rekao

kad sam nijem bio

Ali ako je gluva kako je onda čula

da me ne treba voljeti

A kleli su mi se da se klela

da me treba voljeti

A kako kad je bila nijema

A klela mi se da ne govori I ne čuje

Pa koji mi bi đavo da je gledam

Slušam I volim

 

Možda me stvarno ne čuje

jer odveć je večeras preglasna tišina

Čekanja od kojeg pucaju opne

I usne tove herpese groteksne ljepote

Možda me ne vidi jer odveć sunce jutros sija

Možda je ne vidim ni ja…

I ne čujem…

Jer čuju samo slijepi

da svatovi burme kuju u neko daleko sjutra

I vide samo slijepi

kako su mladenci lijepi u neka jutra buduća…

Ako ih ikada bude

A biće Jer zakleo mi se jedan mudrac

Prije dvadeset i pet stoljeća

da je bolje nemoguće a vjerovatno

Nego obratno

Ali ga odavno ne pita niko ništa Pa ni ja

Otkad ona raspolaže sa mojim umom i pameti

I divno je na ovoj planeti biti

još jedan teretni vagon

Na pruzi za Valilon

ili za Aleksandrijsku biblioteku

O kojima ništa ne čujem

O kojima se ništa ne govori

Tiši su od svake ljubavne i državne cenzure

I možda nikad nijesu postajali Porušeni

I spaljeni… Đavo bi ga znao…

A ne zna ni on sve