UPUTSVO ZA UPOTREBU

Obrad Nenezić, 2019.   Budi se dan I miris mlijeka i peciva iz pekara Raznose musava djeca niz trotoare Jer odavno već majke i tate duže spavaju od djece A […]

GLUVO-NIJEMA PJESMA

Obrad Nenezić, 2019.   Bio sam prazan kao svemir I kao nemir pun U ono srednje doba kad te se ne tiče ni svoj A kamoli neki tamo tuđi život […]

DEŽA VI

Obrad Nenezić, 2019.   Nije mi rekla ime Ni da li je slobodno Ni da li sam slobodan Pitala me je šta čitam I je li Bernhard bio idiot ili […]